Návštěva z vesmíru

10.10.2013 10:31

Představte si, že k nám na návštěvu zavítají mimozemšťané. Pravda, najde se dost těch, co tvrdí, že se tak děje už hodně dlouho a že tihle tu více tu méně sympatičtí tvorové berou na návštěvu do svého vesmírného korábu naopak je. Ať tak či onak, ty nechme plavat (nebo spíše létat). Vymysleme si nějaké nové, relativně mírumilovné a chytré, kteří nám budou trošku podobní (tak nevím, jestli zrovna tohle jde dohromady) a kupodivu nepřiletí s úmyslem vyhladit lidskou rasu, ale jen ji z patřičné vzdálenosti pozorovat a zkoumat. Žádné únosy a létající talíře, hezky potichu a v klidu, ať ty bílé myšky – pardon, lidi – nevyplaší.

 

Po prvních týdnech výzkumu by dospěli k základním závěrům, jako že lidé potřebují pro správné fungování svého organismu jíst, pít, spát, dýchat kyslík… a kupu dalších věcí, co dobře známe, tak je přeskočíme. Čilí badatelé by se postupně seznamovali s lidskou rasou stále podrobněji, začali by si osvojovat struktury naší řeči a chápat významy jednotlivých slov a čím hlouběji by pronikali, tím více by si do svých intergalaktických deníčků poznamenávali podivné věci, nad kterými by kroutili nechápavě hlavou (možná hlavami).

 

„Mezi lidmi obíhá velké množství malých barevných papírků. Tyto zvláštní papírky jsou pro ně velmi cenné, nesrovnatelně více než všechny jiné papíry, kterých mají dostatek. Nedají se jíst, pít ani dýchat, přesto se jich každý snaží nashromáždit co nejvíce. Činí tak mnoha způsoby, z nichž mnohé odporují znění jejich zákonů.“

 

„Zákony jsou pravidla, která si lidé sami vymysleli a schválili, aby je posléze porušovali. Poruší-li někdo zákon, je potrestán. Porušuje-li někdo po delší čas větší množství zákonů, zpravidla trestán nebývá. Takový člověk většinou vlastní hodně barevných papírků a zastává významné místo mezi jinými lidmi.“

 

„Lidé jako jediní obyvatelé této planety systematicky ničí své životní prostředí, které je nutné pro jejich přežití. Produkují ohromné množství odpadu a vyrábí látky, které škodí jim i ostatním živočichům a kontaminují s nimi vodu, půdu a vzduch. S tímto nepochopitelným chováním jsme se dosud nesetkali u žádného tvora v celém známém vesmíru. Nacházíme zde ale opět spojitost s barevnými papírky.“

 

„Společnost vytvořená lidmi se dělí na privilegované a neprivilegované. Mnohá tvrzení (např. rovnost před zákonem aj.) se nepodařilo v praxi ověřit. Tyto údaje byly zřejmě zaznamenány nedopatřením.“

 

„Lidé si myslí, že se svobodně rozhodují, jenže se mýlí. Ve skutečnosti jsou vězni systému, který sami stvořili, ztratili nad ním kontrolu a nechali se jím ovládnout. Nyní mu slouží v domnění, že on slouží jim.“

 

„Mezi lidmi existují menšiny, které rozhodují o osudech většin. Tito lidé, kteří rozhodují o jiných, se k tomuto účelu často nejméně hodí. Jakmile se jednou dostanou do této pozice, je nanejvýš nesnadné se jich zbavit. Naopak lidé kompetentní převyšující své okolí jsou nezřídka vystavování překážkám a ústrkům, jsou vytlačováni ze společnosti a nechtěni. Někteří z nich jsou po své smrti oslavováni.“

 

Intergalaktičtí vědci by provedli ještě řadu šetření, než by svůj výzkum uzavřeli. Upustili by ovšem od pozorování lidského druhu, jakožto zbytečného pro hledání jiné inteligentní formy života ve vesmíru, s níž by mohli navázat kontakt…