Otázky k písemnému zkoušení

28.12.2013 19:50

Info pro žáky: V sekci Výuka jsou přidané otázky pro písemné zkoušení, které proběhne v prvním týdnu po prázdninách. Pro všechny třídy s výjimkou 6.A platí okruhy s pořadovým číslem 03 (tedy posledně přidané otázky). 6.A se učí druhou část pravěku, tedy soubor 02.