Bodies Revelead v Brně

20.08.2014 14:46

Někteří lidé se staví k výstavě, kde jsou exponáty lidská těla, a priori odmítavě. Možná bychom mohli začít rozvleklou diskuzi o etice, kde bychom se nedobrali žádného výsledku, nebo si prostě říci, že kdokoliv, kdo se dobrovolně ochudí o návštěvu tak unikátní expozice, kdy dostane možnost si kus po kuse prohlédnout tak fantastický objekt, který představuje naše křehké a dech beroucí tělo, může litovat. Výstava Bodies Revelead odhaluje spoustu tajemství o jeho fungování a vnímavější návštěvníky nejen překvapí či šokuje, ale hlavně je podnítí k zamyšlení o tom, jak se k němu chovat a třeba i některé donutí přehodnotit své dosavadní postoje a návyky. Můžeme stokrát slyšet o škodlivosti kouření a číst varování na krabičce, ale efekt, který způsobí vidět vedle sebe plíce zdravého člověk a těžkého kuřáka, je podle mě mnohem účinnější. Vstupné sice donutí člověka sáhnout trochu hlouběji do kapsy, na druhou stranu ve všech sálech jsou přítomni studenti medicíny, kteří dokáží sofistikovaně a zároveň bez průvodcovské rutiny (tedy poutavě) hovořit o každém z desítek exponátů, takže ve výsledku strávíte v několika sálech čtyři hodiny, aniž byste vůbec kontrolovali hodinky.