Výuka

 

Obecné informace

Dějepis - organizace předmětu.doc (62464)

 

kontaktní e-mail pro rodiče i žáky: tomas.zarecky@email.cz

 

9. třída

06.Okruhy - Československo po roce 1945.doc (34304)

05.Okruhy - Obecné dějiny po roce 1945.doc (31232)

04.Okruhy - WWII - II. fáze a Protektorát čechy a Morava.doc (32256)

03.Okruhy - Cesta ke WWII a její I. fáze. Zánik ČSR.doc (35328)

02.Okruhy - Totalitní režimy, zlatá 20. léta a hospodářská krize ve světě i ČSR.doc (34304)

01.Okruhy - Poválečný svět a ČSR v prvních letech své existence.doc (33792)

 

 

8. třída

 

08.Okruhy - WWI, Rusko, Čechoslováci.doc (28160) - aktualizováno

07.Okruhy - Sjednocovací procesy až kultura přelomu 19. a 20. století.doc (38400) - aktualizováno

06.Okruhy - revoluce 1848 až kolonialismus.doc (33280) - aktualizováno

05.Okruhy - průmyslová revoluce až romantismus.doc (33280) - aktualizováno

04.Okruhy - Velká francouzská revoluce.doc (34816) - aktualizováno

03.Okruhy - Rusko až klasicismus.doc (31 kB) - aktualizováno

02.Okruhy - osvícenství až Francie Ludvíka XIV..doc (31 kB) - aktualizováno

01.Okruhy - stavovské povstání až baroko.doc (29,5 kB) - aktualizováno

 

Pojmy 8. ročník.xls (39424)

 

Referáty 2014-2015 2. pololetí 8.B.xls (33280)

Referáty 2014-2015 2. pololetí 8.C.xls (33280)

7. třída

 

07.Okruhy - Raný novověk až renesance.doc (50688) - aktualizováno

06.Okruhy - Husitství až pozdní středověk.doc (32256) - aktualizováno

05.Okruhy - křížové výpravy až Karel IV..doc (30208) - aktualizováno

04.Okruhy - Vrcholný středověk až středověká vzdělanost.doc (33792) - aktualizováno

03.Okruhy - Počátky uherského státu až románský sloh.doc (27 kB) - aktualizováno

02.Okruhy - Slované až české knížectví.doc (34 kB) - aktualizováno

01.Okruhy - Frankové, Byzanc, křesťanství, islám.doc (28 kB) - aktualizováno

 

Pojmy 7. ročník.xls (38912)

 

Referáty 2014-2015 2. pololetí 7.B.xls (33792)

6. třída

Starověk - časová osa barevně.pdf (123914)

Starověk - časová osa čb.pdf (123283)

Slepá mapa starověk.jpg (122137)

 

06.Okruhy - Antický Řím do prvního triumvirátu.doc (35840) - aktualizováno

05.Okruhy - Klasické Řecko až kultura.doc (26624) - aktualizováno

04.Okruhy - Antické Řecko.doc (27648) - aktualizace

03.Okruhy - Orientální despocie.doc (32768) - aktualizováno

02.Okruhy - Doba bronzová, železná, římská.doc (24,5 kB) - aktualizováno

01.Okruhy - Vývoj člověka a doba kamenná.doc (28,5 kB) - aktualizováno

 

 

Pojmy 6. ročník.xls (36352)

 

Referáty 2014-2015 2. pololetí 6.B.xls (33280)